Sálavý způsob vytápění

Sálavý způsob vytápěníPrincip

Naakumulované keramické materiály v kamnech vyzařují elektromagnetické vlny, které se šíří rovnoměrně všemi směry od zdroje. Toto vlnění neprohřívá vzduch, ale předměty, stěny atd. od kterých je teprve druhotně vzduch ohříván. Tzn. že velké teplosměnné plochy kamen zahřáté relativně na nízkou teplotu (cca 40-60 °C) vyzařují tepelné vlny. V takto vyhřívaném interiéru nedochází k přepalování ani vrstvení vzduchu do tepelných zón a člověk se v této vytápěné místnosti cítí příjemně i při relativně nižších teplotách (cca 19 °C).

Tento systém je vhodný pro objekty k TRVALÉMU BYDLENÍ = rovnoměrný a stálý přísun mírného sálavého tepla. Sálavá (akumulační) kamna, krby jsou vysoce učinný zdroj tepla s předpokládaným intervalem přikládání 2x až 3x za 24 hod.

Za nevýhodu lze považovat vyšší pořizovací náklady, které mají ovšem svoji návratnost spojenou s úsporou nákladů na vytápění.

zpět